Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW

  1. W przypadku niezgodności towaru z umową należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia przyczyn i charakteru reklamacji. Jeżeli okaże się to zasadne, należy odesłać wadliwy towar na koszt Sprzedawcy.
  2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
  3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.