Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jarosław Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

P.P.H.U. Orion Jarosław Kasprzyk, ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck

 

Niniejsza Polityka Prywatności, to podstawowe zasady, na których Jarosław Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Orion Jarosław Kasprzyk, ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck pragnie zbudować relacje z Użytkownikami.

 

I. Informacja o podmiocie zbierającym i przetwarzającym dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane jest Jarosław Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Orion Jarosław Kasprzyk, ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP 5740012741 i nr REGON 150897904.

 

II. Istotne założenia

1.    Udostępnianie przez Użytkowników danych osobowych odbywa się wyłącznie za ich zgodą.

2.    Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów niż te, na które Użytkownicy wyrazili zgodę.

3.    Dane osobowe nie będą nigdy i pod żadnym pozorem zbywane.

4.    Użyte zabezpieczenia oraz wewnętrzna polityka zachowania poufności powodują, że nikt, poza pracownikami Jarosława Kasprzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Orion Jarosław Kasprzyk nie posiada dostępu do przechowywanych danych osobowych Użytkowników.

III. Jakie dane zbieramy o Użytkownikach

1.    Dla korzystania z pełnych możliwości sklepu internetowego www.miodypolskie.com.pl i www.miody-polskie.pl nie jest konieczne zarejestrowanie się, tym samym dla celów złożenia każdorazowego zamówienia Użytkownicy podają następujące dane :

a)      adres e –mail

b)      imię i nazwisko

c)      adres zamieszkania (miejscowość, kod miejscowości, ulica, numer domu, mieszkania itp.)

d)     numer telefonu

e)      w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

2.      W przypadku osobistego kontaktu Użytkownika ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, itp.) przekazywane są następujące informacje:

a)      adres e – mail

b)      imię i nazwisko

c)      adres zamieszkania (miejscowość, kod miejscowości, ulica, numer domu, mieszkania itp.)

d)     numer telefonu

e)      w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

3.    Przesyłka jest dostarczana na wskazany przez Użytkownika adres zamieszkania lub siedziby chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny wskaże, że przesyłka ma być dostarczona na inny adres.

IV. Cele, dla których gromadzone są dane osobowe

1.    Zbieranie i przechowywanie danych odbywa się w następujących celach:

1)   skutecznego przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą, w tym pobrania pieniędzy i wysłania zamówionego towaru,

2)   pośrednictwa w sprzedaży,

3)   w celach marketingowych,

4)   w celu informowania o nowościach i asortymencie.

2.    W celach określonych w punkcie 1 dane mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze oraz firmom kurierskim.

3.    Dane zbierane automatycznie mogą być używane do zbierania danych statystycznych lub do personalizacji zawartości mojego sklepu internetowego.

 

V. Adresy poczty elektronicznej Użytkowników i kontakt z Użytkownikami

1.    Kontakt z pracownikami mojego przedsiębiorstwa odbywa się za pośrednictwem udostępnionych w tym celu adresów poczty elektronicznej.

2.    Adresy poczty elektronicznej Użytkowników są przechowywane jedynie dla celów udzielania wyjaśnień na pytania i sugestie.

3.    W przypadku dokonania transakcji w moim sklepie internetowym, każdy Użytkownik może otrzymać wiadomość pocztą elektroniczną dotyczącą danej transakcji. Nasi pracownicy mogą również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, jeśli będzie to konieczne do sfinalizowania transakcji lub przekazania istotnych informacji jej dotyczących.

VI. Wykorzystywanie Cookies

1.Sklep internetowy może wykorzystywać cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych

2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

VII. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Z uwagi na to, że nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku swoich Użytkowników, osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz sklep internetowy, bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

VIII. Kontakt oraz pytania i sugestie

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania, uwagi, wątpliwości lub propozycje związane z moją polityką prywatności, będę bardzo wdzięczny za kontakt pod adresem naszej poczty elektronicznej.